Feydhoo School Digital Notice board

Feydhoo School Digital Notice board

Separate groups: All participants
Showing 100 of 460 discussions
  Discussion Started by Group Replies Last post Created  
Session Timings for The Academic Year 2020
Picture of Sajid Mohamed Latheef
Sajid Mohamed Latheef
0 Tue, 24 Dec 2019, 9:48 AM
Class Lists (Grade 1, 4, 7, 9 & LKG)
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Sun, 1 Dec 2019, 4:55 PM
ގްރޭޑް 7، 8 އަދި 9ގެ 2 ވަނަ ޓާރމް ޓެސްޓް ޕޭޕަރުތައް ދެއްކުން
Picture of Sajid Mohamed Latheef
Sajid Mohamed Latheef
0 Wed, 13 Nov 2019, 11:47 AM
Admission 2019
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Sun, 27 Oct 2019, 9:29 AM
Grade 3 Farewell Item Practice
Picture of Sajid Mohamed Latheef
Sajid Mohamed Latheef
0 Mon, 14 Oct 2019, 12:43 PM
Grade 1 Class Material For 15th October 2019
Picture of Sajid Mohamed Latheef
Sajid Mohamed Latheef
0 Mon, 14 Oct 2019, 12:32 PM
ގްރޭޑް 3 އަދި 4ގެ ބެޖް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
Picture of Sajid Mohamed Latheef
Sajid Mohamed Latheef
0 Mon, 14 Oct 2019, 9:35 AM
Prize winners list
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Sun, 6 Oct 2019, 12:42 PM
Regarding Breakfast menu.
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Wed, 3 Jul 2019, 12:09 PM
Breakfast menu aa gulhey
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Wed, 3 Jul 2019, 12:08 PM
Band gai baiverivumaa gulhey
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 25 Jun 2019, 10:42 AM
ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ
Picture of Aminath Liusha (admin)
Aminath Liusha (admin)
0 Mon, 10 Jun 2019, 12:07 PM
ރިޕޯޓް ފޯމް ދެއްކުމާއިބެހޭ
Picture of Aminath Liusha (admin)
Aminath Liusha (admin)
0 Wed, 29 May 2019, 12:15 PM
ފުރަތަމަޓާމް ޓެސްޓް ޕޭޕަރ ދެއްކުމާއި ބެހޭ
Picture of Aminath Liusha (admin)
Aminath Liusha (admin)
0 Thu, 23 May 2019, 12:44 PM
އިންޓަ ކްލާސް ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ބެހޭ
Picture of Aminath Liusha (admin)
Aminath Liusha (admin)
0 Sun, 19 May 2019, 9:30 AM
އިންޓަރ ކްލާސް ޤުރުއާން މުބާރާތް 1440
Picture of Aminath Liusha (admin)
Aminath Liusha (admin)
0 Thu, 16 May 2019, 12:34 PM
ELECTRA Oratory Competition 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 14 May 2019, 2:00 PM
ރަމަޟާން އިންޓަރ ކްލާސް ޤުރުއާން މުބާރާތް 1440
Picture of Aminath Liusha (admin)
Aminath Liusha (admin)
0 Wed, 8 May 2019, 12:41 PM
POEM RECITATION 2019 Schedule (Updated)
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 23 Apr 2019, 2:06 PM
ELECTRA POEM Recitation Competition 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Mon, 22 Apr 2019, 2:38 PM
Inter-class Oratory Competition (Dhivehi) 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 14 Apr 2019, 4:11 PM
Inter-class Oratory Competition (Dhivehi) 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 14 Apr 2019, 4:11 PM
Inter-class Oratory Competition (Dhivehi) 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 14 Apr 2019, 4:10 PM
Inter-class Oratory Competition (Dhivehi) 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 14 Apr 2019, 4:10 PM
Inter-class Oratory Competition (Dhivehi) 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 14 Apr 2019, 4:10 PM
Inter-class Oratory Competition (Dhivehi) 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 14 Apr 2019, 4:09 PM
Inter-class Oratory Competition (Dhivehi) 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 14 Apr 2019, 4:09 PM
Inter-class Oratory Competition (Dhivehi) 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 14 Apr 2019, 4:09 PM
Inter-class Oratory Competition (Dhivehi) 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 14 Apr 2019, 4:08 PM
Inter-class Oratory Competition (Dhivehi) 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 14 Apr 2019, 4:08 PM
Inter-class Oratory Competition (Dhivehi) 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 14 Apr 2019, 4:07 PM
ELECTRA COMPETITION 2019 - Poem Writing
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Mon, 1 Apr 2019, 10:21 AM
ELECTRA Poem Recitation Competition 2019 Criteria
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:53 PM
ELECTRA Oratory Competition 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:52 PM
ELECTRA Competitions 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:51 PM
ELECTRA Handwriting Competition Result 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:49 PM
ELECTRA Handwriting Competition Result 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:49 PM
ELECTRA Handwriting Competition Result 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:48 PM
ELECTRA Handwriting Competition Result 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:48 PM
ELECTRA Handwriting Competition Result 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:48 PM
ELECTRA Handwriting Competition Result 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:47 PM
ELECTRA Handwriting Competition Result 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:47 PM
ELECTRA Handwriting Competition Result 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:47 PM
ELECTRA Handwriting Competition Result 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:46 PM
ELECTRA Handwriting Competition Result 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 19 Mar 2019, 6:45 PM
Cadet Practice aai gullhey
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Wed, 6 Mar 2019, 2:29 PM
Job Vacancy: Football coaches
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Tue, 5 Mar 2019, 8:46 AM
School Food Guide
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Tue, 5 Mar 2019, 8:51 AM
Grade 3 Cubscout
Picture of Aminath Liusha (admin)
Aminath Liusha (admin)
0 Mon, 4 Mar 2019, 12:30 PM
Health Screen Grade 1
Picture of Aminath Liusha (admin)
Aminath Liusha (admin)
0 Mon, 4 Mar 2019, 12:09 PM
Gr 2 Portfolio aa gulhey.
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Thu, 28 Feb 2019, 3:49 PM
Football Practice.
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Thu, 28 Feb 2019, 3:24 PM
Art & Craft Exhibition.
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Thu, 28 Feb 2019, 2:55 PM
Selection of Students Council
Picture of Aminath Liusha (admin)
Aminath Liusha (admin)
0 Wed, 27 Feb 2019, 10:15 AM
Cadet Paractice
Picture of Aminath Liusha (admin)
Aminath Liusha (admin)
0 Wed, 27 Feb 2019, 10:11 AM
Badminton Practice
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 26 Feb 2019, 1:45 PM
Art & Craft
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 26 Feb 2019, 1:44 PM
Spelling Bee 2019 - Result
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Tue, 26 Feb 2019, 1:41 PM
ELECTRA COMPETITIONS 2019
Picture of Asfa Fathimath
Asfa Fathimath
0 Sun, 24 Feb 2019, 6:00 PM
Art competition – 2019
Picture of Aminath Liusha (admin)
Aminath Liusha (admin)
0 Tue, 5 Feb 2019, 8:23 AM
2019 vana aharu cadet gai baiveri kurevvumuge furusath.
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Wed, 30 Jan 2019, 5:52 PM
Result Enquiry (GCE O'Level, IGCSE & SSC Exam 2018)
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Mon, 28 Jan 2019, 8:38 AM
uniform bodies activity
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Mon, 21 Jan 2019, 12:20 PM
Issuing text books for grade 1-6 students
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Sun, 23 Dec 2018, 3:31 PM
Kids Science Expo 2018
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Tue, 16 Oct 2018, 11:40 AM
Prize Winners 2018
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Wed, 10 Oct 2018, 1:48 PM
Tablet Dhookurumaai gulhey
Picture of Ahmed Jaufar
Ahmed Jaufar
0 Mon, 8 Oct 2018, 12:49 PM
Kids Science Expo 2018
Picture of Sheeath Mohamed
Sheeath Mohamed
0 Wed, 15 Aug 2018, 10:52 AM
Updated schedule of S.Sports festival 2018
Picture of Ali Musthafa
Ali Musthafa
0 Fri, 20 Jul 2018, 11:13 AM
Session Timings (18th - 21st June 2018)
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Sat, 16 Jun 2018, 11:12 PM
Report dehkumaai gulhey
Picture of Sheeath Mohamed
Sheeath Mohamed
0 Wed, 6 Jun 2018, 1:19 PM
ރަމަޝާން އިންޓަރ ކްލާސް ޤުރްއާން މުބާރާތާއި ގުޅޭ
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Mon, 21 May 2018, 1:45 PM
Sagaafee Sufuraa adhi Sagaafee Eid nihmumuge rasmeeyaathaai gulhey
Picture of Sheeath Mohamed
Sheeath Mohamed
0 Wed, 2 May 2018, 3:06 PM
Sagaafee Sufuraa adhi Sagaafee Eid nihmumuge rasmeeyaathaai gulhey
Picture of Sheeath Mohamed
Sheeath Mohamed
0 Sat, 28 Apr 2018, 12:00 PM
Art Workshop 2018
Picture of Sheeath Mohamed
Sheeath Mohamed
0 Thu, 26 Apr 2018, 12:17 PM
Inter school english oratory competition 2018
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Tue, 27 Mar 2018, 8:49 AM
Inter-class Quran Competition
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Sun, 25 Mar 2018, 10:12 AM
PTA Inauguration postponed
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Thu, 22 Mar 2018, 8:09 PM
ELECTRA POEM RECITATION COMPETITION 2018 - RESULT
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Thu, 22 Mar 2018, 1:16 PM
މާދަމާގެ ކެޑޭޓް ޕްރެކްޓިސް ކެންސަލްވުން
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Mon, 19 Mar 2018, 6:50 PM
Results
Picture of Ali Musthafa
Ali Musthafa
0 Sun, 18 Mar 2018, 10:50 AM
14 March 2018 ge session hamajehifaivaa goi.
Picture of Madhhooma Moosa
Madhhooma Moosa
0 Tue, 13 Mar 2018, 10:55 PM
Poem Recitation Competition Schedule 2018
Picture of Sheeath Mohamed
Sheeath Mohamed
0 Thu, 8 Mar 2018, 8:26 PM
Poem recitation competition schedule
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Thu, 8 Mar 2018, 6:01 PM
ކެޑޭޓް ހަރަކާތާއި ގުޅޭ
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Mon, 5 Mar 2018, 4:28 PM
ELECTRA Poem Recitation Competition Criteria
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Sun, 25 Feb 2018, 3:08 PM
ELECTRA Handwriting competition results 2018
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Sun, 25 Feb 2018, 2:57 PM
Regarding Inter School English Oratory Topics 2018
Picture of Sheeath Mohamed
Sheeath Mohamed
0 Tue, 20 Feb 2018, 1:48 PM
Inter Class Dhivehi Oratory Competition 2018
Picture of Sheeath Mohamed
Sheeath Mohamed
0 Tue, 20 Feb 2018, 1:42 PM
ELECTRA COMPETITIONS - MARCH 2018
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Wed, 14 Feb 2018, 5:51 PM
Electra Spelling Bee Competition 2018
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Wed, 14 Feb 2018, 5:50 PM
ELECTRA SPEECH COMPETITION 2018
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Wed, 14 Feb 2018, 5:42 PM
Guide line for Art Competition
Picture of Sheeath Mohamed
Sheeath Mohamed
0 Mon, 5 Feb 2018, 7:53 AM
Guide line for Poster Competition
Picture of Sheeath Mohamed
Sheeath Mohamed
0 Mon, 5 Feb 2018, 7:39 AM
މާ ދަމާ (01/02/2018) ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގޮތުގެ ތާވަލް
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Wed, 31 Jan 2018, 1:35 PM
Cancellation of uniform bodies rehearsal - 31st january 2018
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Wed, 31 Jan 2018, 1:21 PM
ELECTRA COMPETITIONS 2018
Picture of Sheeath Mohamed
Sheeath Mohamed
0 Mon, 29 Jan 2018, 9:48 AM
ELECTRA COMPETITIONS 2018 - JANUARY & FEBRUARY
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Thu, 25 Jan 2018, 1:23 PM
Cambridge O'Level and IGCSE & SSC Result Inquiry
Picture of Azfa Arif
Azfa Arif
0 Wed, 24 Jan 2018, 2:27 PM
Cadet adhi Band gai baiveri vumuge furusath
Picture of Maazia Waheed
Maazia Waheed
0 Mon, 22 Jan 2018, 4:36 PM