Feydhoo School Digital Notice board

Feydhoo School Digital Notice board

Separate groups: All participants

Page: 1 2 3 4 5 ()
DiscussionStarted byGroupRepliesLast post
Art competition – 2019 Picture of Aminath Liusha (admin)Aminath Liusha (admin) 0 Aminath Liusha (admin)
Tue, 5 Feb 2019, 8:23 AM
2019 vana aharu cadet gai baiveri kurevvumuge furusath. Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Wed, 30 Jan 2019, 5:52 PM
Result Enquiry (GCE O'Level, IGCSE & SSC Exam 2018) Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Mon, 28 Jan 2019, 8:38 AM
uniform bodies activity Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Mon, 21 Jan 2019, 12:20 PM
Issuing text books for grade 1-6 students Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Sun, 23 Dec 2018, 3:31 PM
Kids Science Expo 2018 Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Tue, 16 Oct 2018, 11:40 AM
Prize Winners 2018 Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Wed, 10 Oct 2018, 1:48 PM
Tablet Dhookurumaai gulhey Picture of Ahmed JaufarAhmed Jaufar 0 Ahmed Jaufar
Wed, 10 Oct 2018, 1:35 PM
Kids Science Expo 2018 Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Wed, 15 Aug 2018, 10:52 AM
Updated schedule of S.Sports festival 2018 Picture of Ali Musthafa (Principal)Ali Musthafa (Principal) 0 Ali Musthafa (Principal)
Fri, 20 Jul 2018, 11:18 AM
Session Timings (18th - 21st June 2018) Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Sat, 16 Jun 2018, 11:12 PM
Report dehkumaai gulhey Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Wed, 6 Jun 2018, 1:19 PM
ރަމަޝާން އިންޓަރ ކްލާސް ޤުރްއާން މުބާރާތާއި ގުޅޭ Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 23 May 2018, 9:48 AM
Sagaafee Sufuraa adhi Sagaafee Eid nihmumuge rasmeeyaathaai gulhey Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Wed, 2 May 2018, 3:06 PM
Sagaafee Sufuraa adhi Sagaafee Eid nihmumuge rasmeeyaathaai gulhey Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Sat, 28 Apr 2018, 12:00 PM
Art Workshop 2018 Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Thu, 26 Apr 2018, 12:17 PM
Inter school english oratory competition 2018 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Tue, 27 Mar 2018, 8:49 AM
Inter-class Quran Competition Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Sun, 25 Mar 2018, 10:23 AM
PTA Inauguration postponed Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Thu, 22 Mar 2018, 8:09 PM
ELECTRA POEM RECITATION COMPETITION 2018 - RESULT Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Thu, 22 Mar 2018, 1:16 PM
މާދަމާގެ ކެޑޭޓް ޕްރެކްޓިސް ކެންސަލްވުން Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Mon, 19 Mar 2018, 6:50 PM
Results Picture of Ali Musthafa (Principal)Ali Musthafa (Principal) 0 Ali Musthafa (Principal)
Sun, 18 Mar 2018, 10:50 AM
14 March 2018 ge session hamajehifaivaa goi. Picture of Madhhooma MoosaMadhhooma Moosa 0 Madhhooma Moosa
Tue, 13 Mar 2018, 10:55 PM
Poem Recitation Competition Schedule 2018 Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Thu, 8 Mar 2018, 8:27 PM
Poem recitation competition schedule Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Thu, 8 Mar 2018, 6:01 PM
ކެޑޭޓް ހަރަކާތާއި ގުޅޭ Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Mon, 5 Mar 2018, 4:28 PM
ELECTRA Poem Recitation Competition Criteria Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Sun, 25 Feb 2018, 3:08 PM
ELECTRA Handwriting competition results 2018 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Sun, 25 Feb 2018, 2:57 PM
Regarding Inter School English Oratory Topics 2018 Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Tue, 20 Feb 2018, 1:48 PM
Inter Class Dhivehi Oratory Competition 2018 Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Tue, 20 Feb 2018, 1:42 PM
ELECTRA COMPETITIONS - MARCH 2018 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 14 Feb 2018, 5:51 PM
Electra Spelling Bee Competition 2018 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 14 Feb 2018, 5:50 PM
ELECTRA SPEECH COMPETITION 2018 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 14 Feb 2018, 5:42 PM
Guide line for Art Competition Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Mon, 5 Feb 2018, 8:01 AM
Guide line for Poster Competition Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Mon, 5 Feb 2018, 7:40 AM
މާ ދަމާ (01/02/2018) ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގޮތުގެ ތާވަލް Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 31 Jan 2018, 1:35 PM
Cancellation of uniform bodies rehearsal - 31st january 2018 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 31 Jan 2018, 1:21 PM
ELECTRA COMPETITIONS 2018 Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Mon, 29 Jan 2018, 9:49 AM
ELECTRA COMPETITIONS 2018 - JANUARY & FEBRUARY Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Mon, 29 Jan 2018, 9:42 AM
Cambridge O'Level and IGCSE & SSC Result Inquiry Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Wed, 24 Jan 2018, 2:27 PM
Cadet adhi Band gai baiveri vumuge furusath Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Mon, 22 Jan 2018, 4:36 PM
Regarding Uniform bodies Activities Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Mon, 22 Jan 2018, 2:56 PM
2017 vana aharuge GCE O'Level adhi SSC natheeja dhookurumaai gulhey Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Thu, 18 Jan 2018, 7:34 AM
ޕްރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތައް ހަވާލުކުރުން Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Thu, 11 Jan 2018, 3:39 PM
ޕްރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތައް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Tue, 9 Jan 2018, 9:15 AM
ސެޝަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 2018 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Mon, 8 Jan 2018, 3:33 PM
Class Lists - 2018 (Grades 1, 4, 7 & LKG) Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Tue, 12 Dec 2017, 1:09 PM
Issuing of textbooks Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 6 Dec 2017, 12:12 PM
ރިޕޯރޓް ފޯމް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Tue, 21 Nov 2017, 5:38 PM
ގްރޭޑް 6 އަދި 7 ގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Mon, 20 Nov 2017, 1:41 PM
Issuing of Text books and Stationery Voucher 2018. Voucher issuing date for the new admissions for 2018 will be informed later. Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Wed, 15 Nov 2017, 1:38 PM
Admission 2018 Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Thu, 2 Nov 2017, 2:14 PM
Civil Service Job Application Form Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Mon, 9 Oct 2017, 9:43 AM
Pension Art Contest 2017 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Thu, 28 Sep 2017, 3:21 PM
3R Art & Craft Competition 2017 Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Wed, 27 Sep 2017, 1:19 PM
Pension Art Contest 2017 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Tue, 12 Sep 2017, 3:10 PM
Prize Winners 2016 Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Tue, 12 Sep 2017, 9:27 AM
Junior Cadet Camp Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 23 Aug 2017, 4:51 PM
ELECTRA DRAMA FESTIVAL 2017 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Tue, 22 Aug 2017, 3:10 PM
ELECTRA READ-ALOUD COMPETITION RESULT Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 16 Aug 2017, 9:35 PM
Cadet & Band Practice Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 16 Aug 2017, 2:18 PM
Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Sun, 13 Aug 2017, 5:52 PM
MATRA Mental Maths Competition Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Tue, 8 Aug 2017, 5:30 PM
20/07/2017 ge session gadi hama jehifaivaa goih Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 19 Jul 2017, 8:19 PM
MATRA Photography competition aai gulhey Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 12 Jul 2017, 1:55 PM
ELECTRA Loud Reading Competition Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Thu, 6 Jul 2017, 5:20 PM
MATRA Art to Math Competition 2017 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Mon, 3 Jul 2017, 5:06 PM
Spelling Bee Final Results Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Wed, 31 May 2017, 9:49 AM
Electra Poem Recitation Competition Results Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Wed, 31 May 2017, 9:46 AM
Session time from 30th May to 07th June 2017 Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Mon, 29 May 2017, 1:31 PM
Announcements: Session Timing for Foundation Stage, Key Stage 1 & 2 Students Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Sun, 28 May 2017, 5:01 PM
ELECTRA Poem Recitation Competition 2017 (UKG to 7) Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Sun, 14 May 2017, 5:30 PM
Matra Chess Competition Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 3 May 2017, 4:57 PM
Dhivehi Sufura ah Dharivarun School ah Haaziruvaanjehey Gadi Badhalvun Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 3 May 2017, 4:32 PM
MATRA PHOTOGRAPHY COMPETITION 2017 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Tue, 2 May 2017, 7:44 PM
Dhivehi Drama Festival Postponed Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Sun, 30 Apr 2017, 6:26 PM
Issuing of 2016 IGCSE, GCE O'Level & SSC Certificates Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Wed, 26 Apr 2017, 7:49 AM
Kids Science Expo Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Mon, 17 Apr 2017, 4:07 PM
ELECTRA Poem Recitation Competition 2017 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 12 Apr 2017, 5:35 PM
Inter house vaahaka dehkumuge mubaaraathaai gulhey Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Mon, 10 Apr 2017, 10:40 AM
Spelling bee competition postponed to 7th April 2017 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Mon, 3 Apr 2017, 1:49 PM
School ge kiyevun kuriah gendhiuma gulhey Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Mon, 27 Mar 2017, 4:39 PM
ELECTRA COMPETITIONS 2017 Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Sun, 26 Mar 2017, 12:23 PM
ELECTRA Story Writing Competition Result Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Sun, 19 Mar 2017, 12:21 PM
Inter-school Art Competition Fair Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 15 Mar 2017, 1:07 PM
Gr 10 ge dharivarunnaai beleniveringe samaalu kamah Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Wed, 15 Mar 2017, 7:50 AM
ELECTRA Sentence Writing Competition Result Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Mon, 13 Mar 2017, 6:11 PM
Chess Competition ( Gr 5 - 10 ) Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Sun, 12 Mar 2017, 4:50 PM
ELECTRA Essay Writing Competition Result Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Sun, 12 Mar 2017, 2:08 PM
Beleniverinaai dharivarunge samaal kama. Picture of Madhhooma MoosaMadhhooma Moosa 0 Madhhooma Moosa
Sun, 12 Mar 2017, 11:29 AM
Attention Dear Parents Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Sun, 12 Mar 2017, 7:58 AM
ELECTRA SPELLING BEE COMPETITION RESULT Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Fri, 10 Mar 2017, 8:08 AM
ELECTRA Story Writing Competition 2017 Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Fri, 10 Mar 2017, 8:02 AM
Inter-school Art Competition Fair Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Thu, 2 Mar 2017, 1:41 PM
Measles and Rubella Vaccination Picture of Azfa ArifAzfa Arif 0 Azfa Arif
Mon, 27 Feb 2017, 9:42 AM
WAMCO Recycling Competition Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Sun, 26 Feb 2017, 5:07 PM
Inter school Recycle kurumuge Mubaaraathaai Gulhey Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Wed, 22 Feb 2017, 11:53 AM
Spelling Bee Competition aa gulhey Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Tue, 21 Feb 2017, 11:58 AM
Liittlemaid and Guide aa gulhey Picture of Sheeath MohamedSheeath Mohamed 0 Sheeath Mohamed
Tue, 21 Feb 2017, 11:14 AM
ELECTRA Competitions Picture of Maazia WaheedMaazia Waheed 0 Maazia Waheed
Mon, 20 Feb 2017, 3:57 PM
Page: 1 2 3 4 5 ()