Feydhoo School Digital Notice board

Picture of Azfa Arif
Session Timings (18th - 21st June 2018)
by Azfa Arif - Saturday, 16 June 2018, 11:12 PM
 

Session Timings (18th - 21st June 2018)


 

Picture of Sheeath Mohamed
Report dehkumaai gulhey
by Sheeath Mohamed - Wednesday, 6 June 2018, 1:19 PM
 

Report dehkumaai gulhey


 

Picture of Khadheeja Suha
ރަމަޝާން އިންޓަރ ކްލާސް ޤުރްއާން މުބާރާތާއި ގުޅޭ
by Khadheeja Suha - Wednesday, 23 May 2018, 9:48 AM
 


 
Picture of Sheeath Mohamed
Sagaafee Sufuraa adhi Sagaafee Eid nihmumuge rasmeeyaathaai gulhey
by Sheeath Mohamed - Wednesday, 2 May 2018, 3:06 PM
 


 
Picture of Sheeath Mohamed
Sagaafee Sufuraa adhi Sagaafee Eid nihmumuge rasmeeyaathaai gulhey
by Sheeath Mohamed - Saturday, 28 April 2018, 12:00 PM
 


 
Picture of Sheeath Mohamed
Art Workshop 2018
by Sheeath Mohamed - Thursday, 26 April 2018, 12:17 PM
 

Art Workshop 2018

 
Picture of Khadheeja Suha
Inter school english oratory competition 2018
by Khadheeja Suha - Tuesday, 27 March 2018, 8:49 AM
 


 
Picture of Khadheeja Suha
Inter-class Quran Competition
by Khadheeja Suha - Sunday, 25 March 2018, 10:23 AM
 

Inter-class Quran Competition


 

Picture of Khadheeja Suha
PTA Inauguration postponed
by Khadheeja Suha - Thursday, 22 March 2018, 8:09 PM
 
PTA Inauguration postponed

 

Picture of Khadheeja Suha
ELECTRA POEM RECITATION COMPETITION 2018 - RESULT
by Khadheeja Suha - Thursday, 22 March 2018, 1:16 PM